Konsulenthjælp til virksomheder, der ønsker en styrkelse af de menneskelige ressourcer

Den vigtigste ressource som en virksomhed er i besiddelse af, er den viden og de kompetencer som medarbejderne har eller opnår.

Med andre ord, er personalet det vigtigste aktiv i virksomheden.

For at virksomheden til stadighed kan yde sit bedste og stå sig godt i markedet, skal medarbejderstaben være skarpe og opdaterede. På viden, på ressourcer, på know-how og på kommunikation. De skal desuden være i balance og i stand til at fokusere og arbejde målrettet.

Disse ting kommer ikke af sig selv. Ofte er det hensigtsmæssigt med en strategisk proces for, hvorledes de menneskelige ressourcer i virksomheden etableres, opretholdes og udvikles.

Herunder kan du se og læse mere om en vifte af områder, der kan være gavnlige at sætte fokus på, når der skal spot på HR og medarbejderudvikling.

s

Stresshåndtering

Læs mere her

Kompetenceudvikling

Læs mere her 

Personalepolitikker

Læs mere her 

Arbejdsmiljø

Læs mere her

w

Coaching

Læs mere her 

N

Projektledelse

Læs mere her 

GRATIS E-BOG

HAR KARRIEREN OVERTAGET DIT LIV?

3 tegn på du er karriere-ramt & hvad du kan gøre ved det. 

 

Du får også fremover Positiv Mentalitets nyhedsbrev med inspiration til hvordan du opnår work-life balance, mindre stress, større trivsel og bedre søvn. 

Tak for din tilmelding