Uddannelsesplanlægning i virksomheden

En uddannelsesstrategi er et manuskript, der fortæller hvordan virksomheden kan arbejde målrettet og konkret med personalets efter- og videreuddannelse.

En uddannelsesplan skal udarbejdes i god tid – og derfor er det altid hensigtsmæssige at behandle behov og ønsker for videreuddannelse på den årlige MUS eller LUS samtale. Det sikrer virksomheden en opdateret og strategisk kompetenceudvikling.

En brugbar uddannelsesstrategi indeholder følgende vigtige elementer:

 

  • Kortlægning af virksomhedens kompetencebehov
  • Økonomisk prioritering for kompetenceudvikling
  • Klarlægning og prioritering af uddannelsesområder jf. kortlægningen
  • Behovsafklaring / ønsker fra personalet  – jf. MUS, LUS
  • Identifikation af målgrupper for videre- og efteruddannelse
  • Retningslinjer for udvælgelse af medarbejdere og ledere til uddannelse
  • Overblik over uddannelsesudbydere
  • Formidlingsproces for medarbejdere der bevilges uddannelse
  • Planlæging og implementering af uddannelsesstrategi – herunder individuelle læringsmål

Rikke Dunne
Stresskonsulent
28 53 33 65
positivmentalitet@donebydunne.dk

%

Andel af virksomheder, der aldrig vurderer behovet for efteruddannelse

Strategisk kompetenceudvikling

Som en del af virksomhedens personaleudvikling og opfyldelse af virksomhedens mission, er det vigtigt at planlægge og prioritere kompetenceudviklingen.

Kompetenceudvikling bør indgå som en naturlig del af al virksomhedsplanlægning med det gormål at sikre at medarbejdere og ledere til stadighed er klædt optimalt på til at varetage opgaverne.

Der stilles i dag højere og højere krav til den viden som en personalegruppe skal besidde, og viden er i sidste ende succeskriteriet for om virksomheden præsterer optimalt.

Desværre er der mange virksomheder som ikke er i besiddelse af en strategisk kompetenceudviklings-plan, og det kan afstedkomme, at der opstår ressourcemangel, at virksomheden ikke kan nå sine mål eller at der indhentes viden og kompetencer, der ikke er behov for. Det er omkostningsfuldt at uddanne i den forkerte retning, og det er uhensigtsmæssigt ikke at målsætte, hvilke ressourcer der skal videreudvikles.

En strategisk kompetenceudvikling sikrer et match mellem kompetencebehov og implementering af en uddannelsesstrategi.

Brug for hjælp til udarbejdelse af en uddannelsesstrategi?

Ring 28 53 33 65 eller

skriv en mail til positivmentalitet@donebydunne.dk

%

Andel af virksomheder, der i høj grad vurderer at efteruddannelse øger kvaliteten af produktet

%

Andel af virksomheder, der ikke har uddannelsesmål for medarbejderne