Går du dagligt på job med tungt hjerte og uden begejstring?

Har du mest lyst til at løbe din vej, og gemme dig fra dine opgaver, dine kollegaer og din chef?

Og sidder du bag høje bunker af gøremål, mens du river dig i håret over, at tiden ikke slår til – og du kommer bagud med dine opgaver?

Hvis du siger ja til ovenstående, så er der stor sandsynlighed for, at du er arbejdstræt – og arbejdstræthed kan let føre til stress.

Ubalance skaber mistrivsel

 

Stress er en overbelastning, der opstår, når du i længere tid har haft ubalance i dit liv. Det kan enten være arbejdsmæssigt eller privat – eller en kombination af begge.

Hvis du ikke gør noget ved det, og skaber forandring, når de første symptomer på arbejdstræthed indtræder, så vil det langsomt men sikkert kun blive værre.

Udfordringen er dog bare, at det ofte er rigtig svært at se en løsning, når du sidder i suppedasen og synes det hele er tungt og op af bakke.

 

To ting kan indvirke på udvikling af stress på arbejdspladsen

 

Der er overordnet set to ting, som medvirker til at udvikle arbejdsrelateret stress.

  • Den ene er, hvor høje krav der stilles til dig – og hvorvidt du har de ressourcer og den viden, der skal til for at indfri de stillede krav.
  • Den anden handler om, hvorvidt du har medindflydelse på dine arbejdsopgaver, din arbejdsdag, din planlægning og de krav der stilles.

Hvis kravene til dig let lader sig opfylde, fordi du har den nødvendige know-how, de nødvendige ressourcer og lyst til at udføre opgaven er alt fint.

Det modsatte gør sig gældende, hvis du ikke har eller får den nødvendige viden stillet til rådighed for at løse dine opgaver.

I det tilfælde vil ubalancen gøre sig gældende.

Dels fordi du vil opleve at være utilstrækkelig ift at kunne udføre dit arbejde tilfredsstillende.

Dels fordi du kan udvikle et lavt selvværd i relation til dine arbejdsopgaver, når du ikke føler dig klædt godt nok på til at løse dem.

 

Hvordan skal du opdage, hvor det går skævt?

 

I en hektisk og travl arbejdsdag, er det ikke sikkert at du når at registrere, hvilke af dine opgaver, der giver dig glæde – og hvilke der dræner dig. Og dermed kan alle opgaver gå hen og blive trælse, uinspirerende og stressfremkaldende. For du trives ikke.

Du skal finde frem til lige det sted, hvor ubalancen indtræder. Hvad er det for opgaver du hele tiden springer over, lægger til side, ikke kan komme i gang med og finder på overspringshandlinger for at undgå.

Og hvorfor gør du det. Hvad er årsagen?

Når du kan identificere netop hvilke opgaver, der giver dig arbejdsglæde og hvilke der gør dig arbejdstræt, vil du kunne sætte ind overfor øv-opgaverne.

Og når du finder frem til de opgaver, der berøver dig din arbejdsglæde og gør dig arbejdstræt, ked af det, frustreret, stresset og opgivende, så har du en mulighed for at du gøre din indflydelse gældende på de punkter. Og dermed skabe en forandring.

Det kan du gøre ved at tage en snak med din chef eller dine kollegaer. Måske sidder der en ved siden af dig, som hellere end gerne vil bytte de opgaver som dræner dig, men som faktisk giver hende energi og omvendt.

Det finder du kun ud af, hvis du spørger – og sætte en dialog i gang.

Og husk, at al forandring starter med dig.

 

Vend din arbejdstræthed til arbejdsglæde

Her kan du downloade ressourceark, der hjælper dig til at få overblik over dine arbejdsopgaver
samt hvilke der giver dig arbejdsglæde og hvilke der gør dig arbejdstræt – og hvorfor.

GRATIS E-BOG

HAR KARRIEREN OVERTAGET DIT LIV?

3 tegn på du er karriere-ramt & hvad du kan gøre ved det. 

 

Du får også fremover Positiv Mentalitets nyhedsbrev med inspiration til hvordan du opnår work-life balance, mindre stress, større trivsel og bedre søvn. 

Tak for din tilmelding