Projektledelse sikrer den rette vej
til et succesfuldt mål

Alt for mange projekter opnår ikke deres fulde potentiale fordi de forbliver projekter og mangler ledelse.

Et væld af gode ideer bliver aldrig til noget, fordi tiden eller ressourcerne til at styre dem ikke er til stede.

Det er synd og skam.

At kunne lede projekter er en vigtig disciplin at  beherske i et omskifteligt arbejdsmarked og med forskelligartede opgaver, der skal håndteres i hverdagen.

Derfor kan det svare sig at få hjælp, så projekterne bliver successer og ikke skuffe-projekter.

God planlægning og styring af projekter er alfa og omega for et godt resultat.

Plans are nothing – planning is everything

Dwight D. Eisenhower

Gode råd til projektledelse

For alle projekter gælder det, at styring er afgørende. Uden ledelse, vil projektet falde fra hinanden, og de involverede i projektet vil mangle retning og styring for projektforløbet.

God projektledelse er 

 

  • Afklar formål for projektet og hvilke resultater det skal afstedkomme
  • Afsæt ressourcer til projektet: Projektleder og evt. projektmedarbejdere
  • Afklar projektets økonomi
  • Identificer projektets opgaver og milepæle
  • Læg en realistisk plan for at nå opgaver og milepæle
  • Klarlæg succeskriterier for projektet – brug fx. SMART-modellen
  • Hold løbende møder og opfølgninger på projektets fremdrift mens der arbejdes på projektet
  •  Afrund og evaluer

Failing to plan is planning to fail

Alan Lakein

Brug for hjælp til projektledelse eller fundraising?
Kontakt mig for en uforpligtende samtale

rikke@donebydunne.dk
28 53 33 65