Klare procedurer og retningslinjer

med strategiske personalepolitikker

Personalepolitikker skal hjælpe virksomheden og medarbejderne til at navigere i samspil. Politikkerne skal angive retningslinjer for adfærd – hvordan vi skal behandle hinanden på arbejdspladsen.

Personalepolitikkerne skal ligeledes være et fundament for at medarbejderne ved, hvordan de skal agere i bestemte situationer og hvad de kan forvente af ledelsen, hvis der opstår problematikker indenfor et givent felt.

Fraværsdage pr. år grundet stress

Personalepolitik er klar kommunikation

Klare retningslinjer og præcis kommunikation om personalepolitiske emner giver tryghed for medarbejderne. Derfor er det vigtigt at nedskrive – og følge – procedurer for personalepolitikken i virksomheden.

Personalepolitikker omfatter fx. 

  • Stresspolitik
  • Trivselspolitik
  • Anti-mobnings/anti-chikanepolitik
  • Rygepolitik
  • Alkohol- og misbrugspolitik
  • Konflikthåndteringspolitik
  • Uddannelsespolitik
  • Rekrutteringspolitik

 

Mange af politikkerne kan samles i en personalehåndbog eller udarbejdes enkeltvis.

Politikkerne bør løbende opdateres og formidles til medarbejderne.

%

Så meget højere er stressede medarbejderes sygefravær sammenlignet med ikke-stressede medarbejdere

Ønsker du hjælp til
udarbejdelse af personalepolitikker

Kontakt mig her:

rikke@donebydunne.dk
28 53 33 65